Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na:            

Wykonanie pomiarów 5-cio letnich:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- oporności izolacji obwodów elektrycznych,

- rezystancji uziemienia w ramach sprawdzenia urządzenia piorunochronnego,

w 17 budynkach mieszkalnych, należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” w Warszawie.

Materiały przetargowe są do odbioru w Dziale Technicznym Spółdzielni  w godz. 10.00 – 15.00.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 04.07.2022 r. do godz. 11.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2022 r. o godz. 12.00 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy remontu:

Wykonanie i /lub naprawę zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść instalacyjnych oraz uzupełnienie ubytków betonu w strefie pożarowej na poziomie-1 budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” z powodu braku ważnych ofert został  nierozstrzygnięty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg  nieograniczony na:

Wykonanie i /lub naprawę zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść instalacyjnych oraz uzupełnienie ubytków betonu w strefie pożarowej na poziomie-1 budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”.

Materiały przetargowe udostępnia bezpłatnie Dział Techniczny Spółdzielni.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 6.09.2022r. do godz. 11.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.09.2022r. o godz. 12.00 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy na remont loggii z wymianą balustrad od strony wchodniej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Królowej Marysieńki 19.

Do realizacji robót wybrano firmę Mobi2Rent Artur Szewczyk z Warszawy.

Prace rozpoczną się w lipcu 2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza  przetarg nieograniczony na:

Remont wejść głównych do klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Goplańskiej 29 w Warszawie

Materiały przetargowe udostępnia bezpłatnie Dział Techniczny Spółdzielni.

Informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert do dnia 23.06.2022r. do godz. 11.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2022 r. o godz. 12.00 w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl